O nama

Farmavit je porodična firma osnovana 2000. godine sa sedištem u Dobanovcima. Farmavit 2005. godine prelazi u Farmavitplus d.o.o. i nastavlja sa delatnošću proizvodnje hranu za životinje. 

U okviru ove proizvodnje posebno se izdvaja proizvodnja i promet vitaminsko mineralnih predsmeša – premiksa, dopunskih smeša i dodataka svih oblika i pakovanja. 

Farmavitplus doo je 2008. godine uvela i sertifikovala HACCP procedure u svom procesu proizvodnje. 

Novine u našoj proizvodnji

Potrebe tržišta

usklađujemo sa najnovijim istraživanjima u stvaranju novih proizvoda.

Cilj firme je kontinuirani dugoročni razvoj kako bi se zadovoljile potrebe tržišta.

HACCP procedure

Pored proizvodnje hrane za životinje Farmavitplus doo je svojim visoko obrazovanim kadrom osposobljen da može pružiti i usluge uvođenja HACCP procedura u objektima koji obavljaju delatnost prometa i proizvodnje hrane za životinje.


U saradnji sa veterinarima na terenu proizvodi su ispitani i testirani na farmama, a životinje koje su hranjene našim novim proizvodima ispitivane su i u labaratorijama naših instituta. 

POLITIKA KVALITETA

I BEZBEDNOST HRANE ZA ŽIVOTINJE

Počinje od prijema sirovina, proizvodnje i isporuke gotovog proizvoda kupcima. Poštuje se sledljivost od nabavke sirovina, proizvodnje do distribucije. 

Poštuju se procedure usklađene sa zahtevima dobre proizvođačke prakse i HACCP-a. Radi se na stalnom očuvanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda na zadovoljstvo naših kupaca.

  • Kvalitet  se unapređuje stalnim razvojem svih naših proizvoda i naših zaposlenih.
  • Kvalitet i bezbednost zasnivaju se na samom početku razvoja proizvoda uz pažljiv odabir samih dobavljača i sirovina visokog kvaliteta, uz savremenu tehnologiju. 
  • U našoj firmi se vodi računa kako na naše klijente tako i na zaštitu životne okoline.