PROIZVODI

Proizvodni portofilio obuhvata različite vrste dopunskih smeša, predsmeša i proizvoda koji promovišu zdravlje i dobrobit životinja, očuvanje animalnih resursa i životne sredine i doprinose smanjenju upotrebe antibiotika.

ZA FARMSKE ŽIVOTINJE

Dopunske smeše za svinje i goveda

HERBALNI PROIZVODI

Proizvodi za svinje i živinu

ZA PSE I MAČKE

Pet Hemp Oil, Rex Tabs

NOVI PROIZVODI

Novine u našoj proizvodnji čini linija proizvoda u kojima se koriste biljni ekstrakti (DIJASTOP I KOKCIFARM). 

U saradnji sa veterinarima na terenu proizvodi su ispitani i testirani na farmama, a životinje koje su hranjene našim novim proizvodima ispitivane su i u labaratorijama naših instituta. Potrebe tržišta usklađujemo sa najnovijim istraživanjima u stvaranju novih proizvoda. 

Ciljevi

Cilj firme ​je kontinuirani dugoročni razvoj kako bi se zadovoljile potrebe tržišta. Pored proizvodnje hrane za životinje Farmavitplus doo je svojim visoko obrazovanim kadrom osposobljen da može pružiti i usluge uvođenja HACCP procedura u objektima koji obavljaju delatnost prometa i proizvodnje hrane za životinje. 

U ove objekte spadaju fabrike za proizvodnju potpunih i dopunskih smeša, predsmeša, aditiva, hraniva biljnog i mineralnog porekla, objekata za skladištenje hraniva biljnog porekla, hraniva mineralnog porekla, objekte za skladištenje hrane za kućne ljubimce.